Nyheter

den 26 november 2021

Stigande räntor och minskade stödköp framöver, eller?

Varför har trycket på fastigheter, och framför allt exklusiva bostäder varit så stort under pandemin? Det går att sammanfatta med tre punkter...

Tre gånger så många personer i USA med en förmögenhet på $5 miljoner eller mer, äger fastigheter till ett värde av mellan $1–5 miljoner idag jämfört med 2019. Detta enligt Coldwell Banker’s rapport “Behind 2021’s Wealth and Real Estate Boom”.

Det här är inget isolerat lokalt fenomen i USA. Situationen är liknande i Europa där antalet ”HNWI´s” (High Net Worth Indivuduals) ökat kraftigt under pandemin och likaså efterfrågan på exklusiva bostäder, något som varit väldigt tydligt i Marbella.

Varför har trycket på fastigheter, och framför allt exklusiva bostäder varit så stort? Det går att sammanfatta med tre punkter.

1. Skapandet av nya pengar

- Centralbankerna i väst har under pandemin tryck (MYCKET) pengar.
- En stor del av pengarna har hamnat hos personer och bolag som investerat dem på börsen vilket lett till kraftigt stigande kurser.
 - Även crypto har tagit emot stora investeringar under den här perioden och absorberat en hel del av de nya pengarna. (Totala värdet i crypto har gått från ca 1,3 biljoner SEK i mars 2020 till ca 22 biljoner SEK idag (22 000 000 000 000)

2. Inflation

- Nya mängder pengar i systemet, stark efterfrågan på varor och tjänster i samband med lättade restriktioner och flaskhalsar i leveranskedjor har lett till stigande priser i samhället.

3. Låga räntor

- Räntorna har länge varit, och är fortfarande mycket låga.

Skapandet av pengar har alltså gjort folk rikare samtidigt som räntorna varit låga och uppmuntrat till bla. belånade fastighetsköp. 

(Något jag skrev om redan i November 2020: ”Den stundande bostadsboomen i Marbella”)

Den stigande inflationen har samtidigt inneburit att pengar på banken är = garanterad förlustaffär då räntan inte kompenserar för pengarnas minskade köpkraft. Fastigheter har både setts som ett sätt att diversifiera sina tillgångsslag, och som ett sätt att skydda sina tillgångar mot inflationens urvattnade effekt.

Vad kan man tänka sig att vi har att vänta oss framöver nu när centralbankerna annonserat att de kommer börja minska obligationsköpen (Taper) och planerar att höja räntorna?  

Beträffande räntorna har tex. Stefan Ingves på Riksbanken i veckan meddelat att han ser den första räntehöjningen i slutet av 2024, dvs om tre år så det är fortfarande ganska långt fram i tiden och på tre år kan mycket hända. Stödköpen kommer däremot sannolikt att börja minska i närtid, både i Sverige, EU och USA.

Det vore osmart av mig att påstå mig veta exakt vad som kommer att hända på marknaderna framöver. Men jag kan med säkerhet säga att jag inte skulle bli förvånad om det i närtid, kanske redan nu under slutet av året skakar till rejält på aktiemarknaderna och att kapital börjar allokeras om, från tillväxtaktier och mer spekulativa tillgångar, till mer värdeskapande och värdebevarande tillgångar så som ” värdeaktier”, fastigheter och guld.

När det kommer till minskade obligationsköp och prat om höjda räntor så tror jag mer att det är lite av ett spel för gallerierna än något man faktiskt tror kommer vara genomförbart.  

Världsekonomin är likt en bebis som behöver mammas tutte och en nappflaska för att överleva, beroende av stimulanser från centralbankerna för att göra det samma. Bank of America uppskattar till exempel att för att nå klimatmålet net zero 2050 kommer det att krävas $150 000 000 000 000 i investeringar över de kommande 30 åren. En nota som de till stor del tror kommer att behöva absorberas av just centralbankerna (eftersom den privata sektorn inte kommer i närheten av att kunna investera de beloppen.)

Jag tror att ”taper” kommer påbörjas men jag tror även att nya stimulanser med nya namn snabbt kommer att ersätta de gamla. Kanske när aktiemarknaderna skakar till ordentligt och panik börjar sprida sig. Eller kanske när nästa våg av Covid rullar in och lamslår oss igen. Jag vet inte vad den officiella anledningen kommer att vara, men att någon godtagbar anledning att starta upp sedelpressarna igen kommer att presenteras känner jag mig säker på.  

Läs även mitt inlägg från Mars 2021 på det här ämnet: "Penningpolitk 200 e.kr vs. 2021"

Räntorna tror jag inte heller kan tillåtas stiga nämnvärt. Jag menar tänk på det så här: Om systemet inte klarar av att bära sina egna kostnader som det är idag, utan stimulanser. Hur ska det då klara av stigande räntekostnader på toppen av det? Jag får inte det att gå ihop.  

Att ett land som USA ska kunna betala av sin skuld är det väl ingen som på allvar tror är möjligt vid det här laget. Det ligger närmre till hands att tro att en skenande inflation kommer att äta upp skulden. Kanske är det planen rent av. Jag vet inte.  

Det jag däremot vet är att fastigheter som tillgångsslag alltid varit en bra värdebevarande investering över tid. I synnerhet under tider då tilltron till pengar som värdebevarande tillgång försvinner, vilket det gör nu när inflationen gör så att pengarnas köpkraft minskar.

”Inflation takes from the ignorant and gives to the well informed”

Jag vet också att de som gynnas allra mest i det här ekonomiska klimatet är de som sitter på tillgångar och som fattar välinformerade beslut. Det är även en stor del av den målgruppen som nu väljer att köpa en eller flera villor i Marbella. Inte minst för att de numera även kan bo där och fortsätta jobba mot en global marknad tack vare digitala möten och den snabba digitaliseringen under pandemin. Men även därför att allt fler utomeuropeiska köpare lockas till Marbella vilket i sig kommer att fortsätta driva upp priserna ytterligare och således göra ett villaköp till en affär med stor potentiell värdeökning, utöver tryggheten den erbjuder som en värdebevarande tillgång.

Det här är anledningarna till att jag och mina kollegor är övertygade om att marknaden för exklusiva villor i Marbella kommer att se en mycket stark efterfrågan de kommande åren.

Vill du komma i kontakt med mig och diskutera hur vi använder de här insikterna för att skapa värden på bostadsmarknaden i Marbella? Ring oss på 031-799 53 37 eller mejla oss till info@bosqcol.se

Simma lugnt,

Viktor Ruben Wandemar

 • den 2 mars 2021

  Penningpolik 200 e.kr vs. 2021

  Det här med att "printa" pengar är inget nytt, långt därifrån faktiskt. Det går att...

 • den 30 november 2020

  Den stundande bostadsboomen i Marbella

  Marbella är enligt många en unik plats och att kommunen har internationell dragningskraft...

 • den 27 oktober 2020

  Reflektioner om ”work from home” trenden och hur det påverkar Costa del Sol

  Hur påverkas Costa del Sol av den växande trenden och "det nya normala" när fler...