INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 2023-12-08

Dataskyddsförordningen, allmänt känd som GDPR, är en omfattande lagstiftning som gäller inom EU och syftar till att stärka skyddet för individers privatliv.

Vi på Bosque Colina & Partners prioriterar din integritet högt och är noggranna med hanteringen av personuppgifter för alla våra kunder. Denna policy beskriver vår metod för behandling av personuppgifter i enlighet med EU-förordningen 2016/679, mer känd som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Ditt användande av vår webbplats innebär ett godkännande av att dina personuppgifter hanteras som beskrivs i denna integritetspolicy.

Bosque Colina & Partners AB ansvarar för hantering av personuppgifter på den här webbsidan. Ansvarig person kan nås via info@bcpartners.se eller 0046 31 79 95 337

Cookies 
Våra webbplatser bosqcol.se och bcpartners.se och landningssidor under domänen bosqcol.ac-page.com använder sig av cookies för att optimera användarupplevelsen. Cookies används bland annat för att samla in statistik via Google Analytics, vilket inkluderar information om besökares antal, operativsystem och webbläsarversioner. Detta hjälper oss att förbättra webbplatsen. Webbplatsen kan fortfarande användas även om cookies är inaktiverade, men detta kan påverka dess funktionalitet och användarvänlighet. Här finns information om hur du hanterar cookies i populära webbläsare:
Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge

Du kan även använda verktyg från tredje part för att hantera hur riktad reklam når dig online. Exempel på sådana verktyg finner du bla via följande länk;

https://www.youronlinechoices.com/

Tredje part
Vi kan inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter på vår webbplats. Dessa externa webbplatser har egna integritetspolicyer, och vi tar inget ansvar för deras innehåll eller aktiviteter. Vi strävar dock efter att skydda integriteten på vår webbplats och uppskattar återkoppling gällande dessa externa länkar.

Mottagare av personuppgifter
Vi säljer, handlar inte med, eller överför din personliga information till utomstående parter, förutom till pålitliga tredje parter som assisterar oss i webbplatsens drift. Dessa parter har åtagit sig att hålla informationen konfidentiell. Vi kan dock dela din information när det är nödvändigt för att uppfylla juridiska krav, upprätthålla vår webbplatspolicy eller för att skydda våra eller andras rättigheter och säkerhet. Dock kan icke-personligt identifierbar information som samlas in delas med tredje part.

Insamlade personuppgifter
Vi insamlar endast information som e-postadresser, telefonnummer och namn från de som frivilligt tillhandahåller dessa uppgifter genom att skicka meddelanden via formulär på vår webbplats. Dessa uppgifter lagras i vår databas och behålls endast så länge som nödvändigt för kommunikationens syfte eller tills kunden begär att de ska tas bort.

Som kund eller registrerad användare hos Bosque Colina & Partners AB har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av de uppgifter vi har om dig. Kontakta oss via e-post på info@bosqcol.se för att begära detta.

Du har rätt att få felaktiga eller vilseledande uppgifter korrigerade. Kontakta oss via e-post på info@bosqcol.se för dessa ärenden.

Eventuella klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter kan inlämnas till Datainspektionen.

Ändringar i integritetspolicyn
Bosque Colina & Partners AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig uppdaterad.

Bosque Colina & Partners AB
Mejl: info@bcpartners.se
Telefon: 0046 31 79 95 337