Investera

Den spanska ekonomin befinner sig i en starkt uppåtgående fas och förväntas producera den starkaste tillväxten av BNP i Europa de kommande 6 åren. Bostadsmarknaden som under åren 2008 – 2012 drabbades hårt av den dåvarande finanskrisen har sedan 2013 visat tydliga tecken på återhämtning och priserna på bostäder förväntas fortsätta stiga de kommande åren. Nu kan du kapitalisera på det fördelaktiga marknadsläget genom en investering i något av Bosque & Colinas fastighetsprojekt.

100+år

av brancherfarenhet

30%

Genomsnittlig avkastning

24mån

Genomsnittlig projekt löptid

Genom noga utvalda lokala samarbetspartners och underleverantörer analyserar vi marknaden löpande när vi kontinuerligt utvärderar nya projekt med potential att passa våra högt ställda krav på säkerhet i förhållande till förväntad projektvist och löptid. 

Ett typiskt projekt har en löptid på 24 månader och en förväntad avkastning till externa investerare på 30%. Finansieringsformulan skiljer sig från projekt till projekt och kan exempelvis bestå av eget kapital, lån, preferensaktier och bankfinansiering, där våra goda relationer till lokala banker spelar en väsentlig roll. 

Vi erbjuder en helhetslösning med ansvar för hela investeringsprocessen, från prospektering, till utveckling och försäljning av de färdigställda produkterna.

Investera

Vi har mer än 100 års samlad erfarenhet av Fastighetsutveckling, projektledning och affärsutveckling. Nu kan du vara med och investera i våra projekt med en snittavkastning på 30% och en löptid på i snitt 24 månader.

  • Minsta investeringsbelopp: från €50,000
  • Uppdateringar via nyhetsbrev och exklusiva delägarträffar
  • Säkerheter i projekten i form av pantsatta aktier

Intresseanmälan

*Fyll i ditt namn
*Fyll i din mail
*Fyll i ditt telefonnummer
*Skriv ett meddelande